DataLife Engine 14.0 Press ReleaseDrodzy użytkownicy!
Zakończono główny etap rozwoju wersji 14.0 Aktualnie wersja jest w fazie testów ale pragniemy zapoznać was z informacjami jakie będą czekać was w nowej wersji!

Zostały opracowane i wdrożone następujące zmiany:
1. Dodano nowy odtwarzacz wideo na stronie internetowej. Nowy odtwarzacz jest lepiej obsługiwany przez odpowiednie przeglądarki i ma nowoczesny wygląd. Oprócz ulepszeń wizualnych nowy odtwarzacz ma nowe funkcje: obsługuje tryb „obraz w obrazie” dla przeglądarek, a dla urządzeń Apple obsługuje odtwarzanie wideo na innych urządzeniach za pomocą AirPlay. Będzie także można wybierać spośród wzorów kolorów w ustawieniach odtwarzacza w panelu administracyjnym.

2. Automatyczne uaktualnienie wtyczek jest wspierane przez wprowadzenie transferu wersji DLE na serwer, który sprawdza dostępność nowych wersji wtyczek. Wykorzystuje parametr „wersja” zawierający wersję skryptu DLE zainstalowanego na stronie internetowej. W ten sposób serwer programisty wtyczek może sprawdzić, która wersja DLE jest używana i, zależnie od tego, albo podać informacje o dostępności nowej wersji, czy nie. Poza tym może dostarczać nowe wersje i kopie wtyczek dla różnych wersji DLE. W ten sposób możemy uniknąć przeniesienia nowej wersji wtyczki na stronę ze starszą wersją DLE nieobsługiwaną przez tę wtyczkę. Informacje o wersji DLE mogą być przesyłane w formie żądania POST lub GET, w zależności od dostępności niektórych ustawień na stronie internetowej, na której włączono DLE; z tego powodu zaleca się twórcom wtyczek sprawdzenie wersji za pomocą globalnej zmiennej $_REQUEST['version'].

3. Dodalno nowe emotikony w edytorach wiadomości i komentarzy. Jeśli włączysz to ustawienie, symbole obsługiwane przez system operacyjny użytkownika będą używane w edytorze zamiast obrazów emotikonów. Wizualna reprezentacja emotikonów będzie zależeć od urządzenia używanego do przeglądania treści. DataLife Engine obsługuje ponad półtora tysiąca emoji. Dla wygody użytkownika podzielono emoji na kategorie, a na górze listy użytkownik znajdzie 16 ostatnio używanych emoji. W ten sposób nie jest już konieczne wyszukiwanie często używanych emotikonów na pełnej liście za każdym razem. Obsługa natywnych emotikonów jest włączona w ustawieniach skryptu w panelu administracyjnym. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, używana jest zwykła pula emoji oparta na obrazach, tak jak w poprzedniej wersji. Obsługa natywnych emoji jest dodawana we wszystkich trzech edytorach DLE.

4. Dodano możliwość włączenia przetwarzania obrazu za pośrednictwem TinyPNG dla obrazów przesyłanych na serwer. Ta usługa zapewnia dodatkową kompresję obrazów bez utraty jakości przy użyciu zaawansowanych algorytmów; pozwala to zmniejszyć rozmiar obrazu, a tym samym przyspieszyć ładowanie strony internetowej. Ponadto usługa skanuje obrazy w poszukiwaniu znaczących obiektów (twarze ludzi, zwierzęta), więc kopia tego obrazu o stałym rozmiarze automatycznie zawiera najważniejsze informacje na jego temat. Tę funkcję można włączyć w ustawieniach skryptu w panelu administracyjnym. Ponieważ z tej usługi można korzystać bezpłatnie tylko w przypadku określonej liczby obrazów miesięcznie, można wyłączyć wiele parametrów w ustawieniach skryptu, aby zminimalizować korzystanie z tej usługi. Na przykład możesz wyłączyć korzystanie z tej usługi w przypadku awatarów lub wyłączyć algorytmy inteligentnego skanowania w przypadku znaczących obiektów.

5. Wprowadzono nowy dodatkowy typ pola „Data i godzina”. W tym polu możesz wstawić datę i godzinę; będziesz mógł skorzystać z podręcznego kalendarza do wygodnego wypełniania. To pole ma trzy typy danych wejściowych: datę i godzinę, tylko datę i tylko godzinę. W ustawieniach tego pola możesz również ustawić typ wyjścia określonej daty zgodnie z własnymi preferencjami. To pole zawiera dodatkowe opcje lokalizacji daty, na przykład tłumaczenie na język używany przez twoją stronę internetową lub deklinację wybranej daty. To pole może być również wykorzystane do linków odsyłających łączących wiadomości na stronie internetowej.
6. Zmieniono wzór kolorów trybu nocnego w panelu administracyjnym. Nowy wzór kolorów zapewnia wygodne użytkowanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu delikatniejszych kolorów.


7. Dodano możliwość włączenia automatycznego przełączania do trybu nocnego panelu sterowania poprzez ustawienia motywu w panelu administracyjnym. Czas, w którym panel dopasuje tę funkcję automatycznego przełączania do zmiany pór roku i rozważy inny czas ciemnienia. Poza tym weźmie pod uwagę strefę czasową użytkownika ustawioną w ustawieniach, w przypadku gdy różni się ona od strefy czasowej witryny. Funkcje te pozwolą na lepszą optymalizację automatycznego przełączania na tryb nocny panelu.

8. Dodano funkcję włączania i wyłączania kategorii. Ta funkcja pozwala tymczasowo wyłączyć kategorię, której w tej chwili nie potrzebujesz, zamiast ją usuwać. Usunięcie kategorii i dalsze dodanie z powrotem zmienia identyfikator wiadomości; w konsekwencji znika link do poprzednich wiadomości. Włączanie i wyłączanie to alternatywny sposób usuwania kategorii ze strony internetowej, dzięki któremu po przywróceniu kategorii zostanie ona przywrócona do pierwotnego miejsca, a wszystkie poprzednie wiadomości zachowają link do tej kategorii i pojawią się automatycznie, gdy tylko kategoria zostanie przywrócona.

9. Będzie można określić ID powiązanych wiadomości dla wpisu podczas dodawania lub edytowania postu. Jednocześnie będziesz mógł określić kolejność powiązanych wiadomości, w których chcesz je wyświetlać. Jeśli pozostawisz to pole puste, wyszukiwane wiadomości zostaną wyświetlone automatycznie. Będziesz także mógł przeprowadzać kolejne wyszukiwanie postów związanych z jedną konkretną wiadomością, bez konieczności czyszczenia pamięci podręcznej powiązanych postów dla wszystkich wiadomości.

10. Dodano funkcję nawigacji strony dla krótkich wiadomości i dla niestandardowego wyświetlania wiadomości w specjalnej sekcji, oddzielnej od głównej sekcji wiadomości. Z tego powodu dodano obsługę następujących tagów w szablonie main.tpl: {navigation} wyświetla sekcję nawigacji strony, [navigation] tekst [/navigation]  wyświetla tekst na stronach, jeśli jest nawigacja wiadomości, [not-navigation] tekst [/not-navigation]  wyświetla tekst na stronach, jeśli nie ma nawigacji po wiadomościach. Wszystkie te tagi są opcjonalne; w przypadku ich braku nawigacja będzie wyświetlana w sekcji aktualności, jak poprzednio, zgodnie z ustawieniami skryptu. W ten sposób będzie móżna dostosować niestandardowy projekt strony internetowej w szablonach w bardziej elastyczny sposób.

11. Jeśli usuniesz użytkownika, możliwe będzie wyznaczenie nowego autora postów użytkownika. Lub, opcjonalnie, możesz pozostawić autora bez zmian.

12. Dodano funkcję wyświetlania ostatnio oglądanych postów użytkownika. W tym celu wykorzystywany jest znacznik wiadomości użytkownika z parametrem order="lastviewed" , na przykład {custom order="lastviewed"}. Wpisy są sortowane w taki sposób, że ostatnio oglądany post jest wyświetlany jako pierwszy. Do sortowania wstecznego stosuje się parametr sort="asc". Na przykład przy {custom order="lastviewed" sort="desc"} posty zostaną posortowane od ostatnio oglądanych do wcześniejszych, a przy {custom order="lastviewed" sort="asc"} posty będą posortowane od wcześniej oglądanych do ostatnich. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku witryn publikujących katalogi, w których użytkownik może szybko uzyskać dostęp do ostatnio oglądanych postów w specjalnej sekcji. Historia przeglądanych wiadomości jest włączana i wyłączana w ustawieniach skryptu w panelu administracyjnym. DataLife Engine przechowuje 20 ostatnio oglądanych postów.

13. Dodano funkcję wyświetlania informacji o profilu użytkownika, który aktualnie przegląda stronę internetową we wszystkich plikach szablonu. Wprowadzono ponad trzydzieści nowych globalnych tagów zawierających informacje z profilu użytkownika, w tym informacje z pól opcjonalnych. Dzięki temu można wyświetlać dane autoryzowanego użytkownika nie tylko w login.tpl, ale także w main.tpl i innych szablonach, co otwiera nowe możliwości elastycznego tworzenia szablonów. Ponieważ dane są dostępne do użycia w dowolnym szablonie, należy zachować ostrożność, używając ich w szablonach podlegających buforowaniu, na przykład szablonowi wyświetlania krótkich wiadomości. W takich przypadkach buforowanie musi być wyłączone. Pełna lista nowych globalnych tagów:

{profile-link} - Wyświetla link do profilu użytkownika

{profile-login} - Wyświetla nazwę użytkownika

{ip} - Wyświetla adres IP użytkownika

{foto} - Wyświetla link do awatara użytkownika

{fullname} - Wyświetla pełną nazwę użytkownika

[fullname] tekst [/fullname] - Wyświetla tekst zawarty w tagach w przypadku, gdy imię i nazwisko użytkownika jest określone w profilu użytkownika

{land} - Wyświetla kraj/miasto użytkownika

[land] tekst [/land] - Wyświetla tekst zawarty w tagach w przypadku, gdy kraj/miasto jest określone w profilu użytkownika

{mail} - Wyświetla adres e-mail użytkownika

{group} - Wyświetla grupę użytkowników

{registration} - Wyświetla datę zarejestrowania użytkownika

{lastdate} - Wyświetla datę ostatniej wizyty użytkownika

{group-icon} - Wyświetla ikonę grupy użytkownika

{time_limit} - Wyświetla datę, do której użytkownik jest w grupie, jeśli grupa jest tymczasowa

[time_limit] tekst [/time_limit] - Wyświetla tekst zawarty w tagach, jeśli użytkownik jest w grupie tymczasowej

{comm-num} - Wyświetla liczbę komentarzy użytkownika

{comments} - Wyświetla link do komentarzy użytkownika

[comm-num] tekst [/comm-num] - Wyświetla tekst zawarty w tagach, jeśli użytkownik ma komentarze na stronie

[not-comm-num] tekst [/not-comm-num] - Wyświetla tekst zawarty w tagach, jeśli użytkownik nie ma komentarzy na stronie

{news} - Wyświetla link do aktualności użytkownika

{rss} - Wyświetla link do RSS wiadomości użytkownika

{news-num} - Wyświetla liczbę aktualności użytkownika

[news-num] tekst [/news-num] - Wyświetla tekst zawarty w tagach, jeśli użytkownik ma wiadomości w witrynie

[not-news-num] tekst [/not-news-num] - Wyświetla tekst zawarty w tagach, jeśli użytkownik nie ma żadnych wiadomości w witrynie

{new-pm} - Wyświetla liczbę nieprzeczytanych prywatnych wiadomości użytkownika

{all-pm} - Wyświetla całkowitą liczbę prywatnych wiadomości użytkownika

{favorite-count} - Wyświetla całkowitą liczbę postów w ulubionych użytkownika

[profile_xfvalue_X] - Wyświetla wartość opcjonalnego pola o nazwie „X” z profilu

[profile_xfgiven_X] tekst [/profile_xfgiven_X] - Wyświetla tekst zawarty w tagach, jeśli opcjonalne pole o nazwie „X” jest określone w profilu

[profile_xfnotgiven_X] tekst [/profile_xfnotgiven_X] - Wyświetla tekst zawarty w tagach, jeśli opcjonalne pole o nazwie „X” nie jest określone w profilu

{admin-link} - Wyświetla link do panelu administracyjnego, jeśli użytkownik ma do niego dostęp

[admin-link] tekst [/admin-link] - Wyświetla tekst zawarty w tagach, jeśli użytkownik ma dostęp do panelu administracyjnego

14. W przypadku szablonu wyszukiwania (search.tpl)
dodano funkcję ustawiania tabeli parametrów wyszukiwania według własnego uznania. W tym celu, oprócz ogólnego tagu {searchtable}, który wyświetla wszystkie parametry dla całego ustawienia wyszukiwania, dodaliśmy 15 nowych tagów, z których każdy wyświetla tylko jedno pole wprowadzania lub wyboru bez odniesienia do formy wizualnej. W ten sposób możesz stworzyć niestandardowy projekt wyszukiwania, wbudować go w dowolną strukturę HTML, usunąć niepotrzebne pola i opcje itp. Dodaliśmy następujące tagi:
[simple-search] tekst [/simple-searchh] - Wyświetla tekst zawarty w tagach, jeśli parametry wyszukiwania są prawidłowe

[extended-search] tekst [/extended-search] - Wyświetla tekst zawarty w tagach, jeśli parametry wyszukiwania są zaawansowane

{searchfield} - Wyświetla pole do wstawienia tekstu do wyszukiwania

{word-option} - Wyświetla pole wyboru parametru wyszukiwania dla określonego tekstu (dokładne dopasowanie wszystkich słów lub nie)

{search-area} - Wyświetla wybór obszaru wyszukiwania na stronie internetowej

{userfield} - Wyświetla pole do wstawiania autora postów

{user-option} - Wyświetla pole wyboru parametru wyszukiwania dla autora (dokładne dopasowanie wszystkich słów lub nie)

{news-option} - Wyświetla wybór parametrów komentarzy do aktualności

{comments-num} - Wyświetla pole do wstawienia liczby komentarzy do aktualności

{date-option} - Wyświetla wybór parametrów daty dla wiadomości

{date-beforeafter} - Wyświetla wybór parametrów datowanych wcześniej lub później niż data wyszukiwania wiadomości

{sort-option} - Wyświetla wybór parametrów sortowania wyników wyszukiwania

{order-option} - Wyświetla wybór kolejności sortowania (rosnąco lub malejąco)

{view-option} - Wyświetla wybór trybu wyświetlania wyników wyszukiwania

{category-option} - Wyświetla wybór kategorii wyszukiwani

15. Dodano funkcję, aby włączyć lub wyłączyć użycie Yandex Zen w ustawieniach skryptu podczas eksportowania kanału RSS. Jeśli wyłączysz tę funkcję, ta opcja nie będzie wyświetlana podczas dodawania lub edytowania postów.

16. Dodano funkcję, aby włączyć lub wyłączyć korzystanie z Yandex Turbo podczas eksportowania kanału RSS. Jeśli wyłączysz tę funkcję, ta opcja nie będzie wyświetlana podczas dodawania lub edytowania postów.

17. Dodano funkcję zaawansowanego wyszukiwania postów według słów kluczowych z chmury tagów, w sekcji edycji postów w panelu administracyjnym. Będzie można wybrać posty do edycji zawierające wymagane słowo kluczowe z chmury tagów.

18. Dodano funkcję wykonywania akcji masowych z wiadomościami i włączania lub wyłączania Yandex Zen dla wybranych postów w sekcji edycji postów w panelu administracyjnym.

19. Dodano funkcję wykonywania akcji masowych z wiadomościami i włączania lub wyłączania Yandex Turbo dla wybranych postów w sekcji edycji postów w panelu administracyjnym.

20. Dodano funkcję określającą, czy użycie Yandex Zen jest domyślnie włączone dla tej kategorii w ustawieniach kategorii. Jeśli funkcja jest wyłączona, ta opcja będzie domyślnie wyłączona w tej kategorii podczas dodawania wiadomości. Dlatego nie ma potrzeby wyłączania tej opcji za każdym razem dla każdej wiadomości. W razie potrzeby możesz włączyć tę opcję w dowolnym momencie dla określonych wiadomości.

21. Dodano funkcję określającą, czy użycie Yandex Turbo jest domyślnie włączone dla tej kategorii w ustawieniach kategorii. Jeśli funkcja jest wyłączona, ta opcja będzie domyślnie wyłączona w tej kategorii podczas dodawania wiadomości. Dlatego nie ma potrzeby wyłączania tej opcji za każdym razem dla każdej wiadomości. W razie potrzeby możesz włączyć tę opcję w dowolnym momencie dla określonych wiadomości.

22. Dodano obsługę nowego parametru sortbyuser="yes" , który pozwala na użycie niestandardowego sortowania dla tej sekcji postów, dla niestandardowego wyświetlania postów na stronie za pomocą znacznika {custom ...}. Jeśli ten parametr jest włączony, odwiedzający witrynę będą mogli według własnego uznania ustawić wygodny sposób sortowania wiadomości dla tej sekcji, w ten sam sposób, w jaki robią to dla tagu {content}

23. Dodaliśmy funkcję automatycznego importowania awatarów użytkownika, jeśli użytkownik zaloguje się na swoje konto Google lub Yandex.

24. W związku z nową wersją API 2.0 do logowania przez mail.ru oraz prawdopodobnym zaprzestaniem obsługi starszej wersji API, dodaliśmy nowy API 2.0. wsparcie https://o2.mail.ru. Należy pamiętać, że nowy interfejs API wymaga utworzenia nowej aplikacji w serwisie. Dlatego jeśli korzystasz z autoryzacji za pośrednictwem mail.ru w swojej witrynie, musisz utworzyć nową aplikację https://help.mail.ru/developers/oauth/app, a następnie ustawić dane aplikacji w ustawieniach w panelu administracyjnym.

25. Dodano funkcję tworzenia nowego metatagu og:description protokołu Open Graph podczas przeglądania stron statycznych na stronie.

26. Dodano obsługę nowych tagów [not-image-x] tekst [/not-image-x] , które wyświetlają tekst w nich zawarty, w przypadku gdy zdjęcie poniżej numeru X nie jest w wiadomościach, dla szablonów krótkich i wyświetlanie pełnych wiadomości (shortstory.tpl i fullstory.tpl). Te tagi przydadzą się, gdy chcesz wyświetlić niestandardowe zdjęcie zastępcze, jeśli nie ma odpowiedniego obrazu w poście.

27. Dodano obsługę tagów banerów {banner_X} dla komentarzy (szablon comments.tpl) z modułu materiałów reklamowych w panelu administracyjnym. Będzie móżna umieszczać tagi reklamowe między komentarzami w niektórych miejscach.

28. Dodano obsługę tagów banerów {banner_X} w tekście postu, wyświetlając je w wersji drukowanej strony.

29. Dodano nowy tag do oceniania postów {ratingcore} w szablonach wyświetlania krótkich i pełnych wiadomości (shortstory.tpl i fullstory.tpl). Ten znacznik wyświetla średnią ocenę zawierającą część ułamkową wynoszącą od jednego do pięciu. Na przykład może wynosić 1,6 lub 4,2 w zależności od oceny. Ten znacznik pozwala ustawić niestandardowy projekt gwiazd oceny wypełnionych częściowo, a nie tylko dwóch lub czterech gwiazd wypełnionych w całości.

30. Dodano nowy tag do oceny komentarzy {ratingcore} w szablonach wyświetlania komentarzy (comments.tpl). Ten znacznik wyświetla średnią ocenę zawierającą część ułamkową wynoszącą od jednego do pięciu. Na przykład może wynosić 1,6 lub 4,2 w zależności od oceny. Ten znacznik pozwala ustawić niestandardowy projekt gwiazd oceny wypełnionych częściowo, a nie tylko dwóch lub czterech gwiazd wypełnionych w całości.

31. Dodano użycie zalecanej pozycji [b] Pierwszeństwo: luzem; listami do masowej wysyłki w panelu administracyjnym. Ta funkcja służy do unikania przekierowywania listów do folderu ze spamem.

32. Dodano obsługę automatycznego szybkiego wyszukiwania bez uwzględniania wielkości liter w chmurze wypełniania tagów i opcjonalnych pól typu „odsyłacz”. Same pola zapamiętują w bazie danych litery, które zostały wprowadzone w polach wypełniających.

33. Dodano obsługę tagów {title limit = "X"} i {short-story limit = "X"} dla szablonów wyświetlania kanału RSS.

34. Dostosowano wyświetlanie podpowiedzi w panelu administracyjnym,
w zależności od rozmiaru ekranu. Teraz monity zostaną ułożone w taki sposób, aby pasowały do ekranu poprawnie, niezależnie od rozmiaru ekranu i rozdzielczości.

35. Dla opcjonalnego pola typu „odsyłacz” dodano obsługę nawiasów klamrowych i kwadratowych oraz dwukropka.

36. Skrócono czas przestawiania postów w panelu administracyjnym,
naprawiono problemy, które mogły prowadzić do nieprawidłowej konwersji symboli w polach opcjonalnych.

37. Dodano niezależną od wielkości liter kontrolę nazw użytkowników i wiadomości e-mail, które nie są odpowiednie do rejestracji, napisane w cyrylicy lub w innych językach; obowiązują tylko litery angielskie.

38. Dodano obsługę eksportu awatara użytkownika z Vk.com po zmianach API tej sieci społecznościowej.

39. Dostosowano kod i dodano obsługę PHP 7.4.xx

40. Zaktualizowano bibliotekę HTML Purifier do najnowszej wersji.

41. Dodaliśmy funkcję przesyłania drugiego parametru dla funkcji GzipOut; ten parametr wyświetli podczas debugowania danych wszystkie informacje dotyczące żądań MySQL, a mianowicie czas przetworzenia żądania i informację, czy został on skierowany do bazy danych. Na przykład, przy pomocy GzipOut (true) generowane będą ogólne informacje debugujące na skrypcie; za pomocą GzipOut (prawda, prawda) możliwe będzie wyświetlanie dodatkowych informacji o każdym żądaniu MySQL kierowanym do bazy danych. Ta nowa funkcja będzie przydatna dla programistów modułów i modułów zwiększających wydajność w celu wykrywania problemów i diagnostyki.

42. W sekcji edycji użytkownika w panelu administracyjnym i na stronie internetowej zmieniono typ wyświetlania daty w polu wskazującym datę, do której użytkownik był w grupie tymczasowej,. Typ danych wyjściowych jest dostosowany do typu używanego przez kalendarz podręczny w taki sposób, że określona data i godzina są wyświetlane w kalendarzu.

43. Naprawiono problem z dynamicznym ładowaniem komentarzy w Ajaxie w ustawieniach skryptu jQuery 3.xx.

44. Rozwiązano problem niemożności usunięcia użytkownika podczas edycji jego profilu natychmiast na stronie internetowej.

45. Rozwiązano problem niemożności potwierdzenia zmiany adresu e-mail, gdy zmieni się oba adresy e-mail, a autoryzacja dwuskładnikowa jest włączona w tym samym czasie, jeśli poprzednia wiadomość e-mail nie jest dostępna.

46. Rozwiązano problem z awarią trybu pełnoekranowego panelu administracyjnego w przeglądarce Chrome.

47. Rozwiązano problem polegający na tym, że cytowanie wybranego tekstu mogło działać niepoprawnie w publikacjach wykonanych za pomocą edytora tekstów bogatych w Froala.

48. Naprawiono problem z niepoprawnymi tagami [sort] ... [/sort] podczas przeglądania pełnej wiadomości.

49. Rozwiązano problem polegający na tym, że tag {THEME} mógł być przetwarzany niepoprawnie podczas wyświetlania wiadomości w panelu administracyjnym, jeśli został umieszczony w tekstach wiadomości.

50. Rozwiązano problem nieprawidłowego dodawania blokowania adresu IP w ustawieniach profilu na stronie internetowej, gdy zamiast maski adresu IP użyto gwiazdek.

51. Drobne problemy w skrypcie, które zostały znalezione i zgłoszone zostały poprawione.


Czat Strony

Chat tylko dla zarejestrowanych. Zarejestruj się!
Statystyki
+0  
Posty: 102
+0  
Komentarze: 144
+0  
Użytkowników: 336

Z pośród nich:
Administratorów: 1
Moderatorów: 1
Uploaderów: 0
Zarejestrowanych: 1
Użytkowników: 332

Użytkowników:
Dzisiaj: 0
Wczoraj: 0
W tygodniu: 1
W miesiącu: 5

Desinged by NOVAK Studio
Reklama
Reklama
Użytkownicy OnLine
Wszystkich Online: 1
Gości: 0
Zarejestrowani: 0
Roboty: crawl Bot

Ostatnio Online: tuinbever, daniels1186, Dj_AlexN, adi82, dark, Moneseka, pljedrzej, anakon, mark1111, daro, clubkings, jarzo1234, demek1987, Infoposter, Michał Grzelak, minior, glimer, gnrPL, Markusen, marqku